Conecta Savia

O futuro dos nosos montes é de todos

Coñecendo o Forest Stewardship Council® (FSC®)

Pallets madera FSC

A misión de FSC consiste en promover unha xestión forestal ambientalmente axeitada, socialmente beneficiosa e economicamente viable en todo o mundo. FSC desenvolveu un plan a escala global liderando uns estándares nacionais de xestión forestal e un sistema de certificación para os xestores forestais que se comprometan a aplicalos.

O sistema de FSC baséase nun proceso de toma decisións, supervisión e avaliación no que participan múltiples partes interesadas e que aposta por garantir un equilibrio constante entre elas. Desta forma, dáse voz a organizacións ambientais e sociais, sindicatos e representantes de poboacións indíxenas, á vez que se teñen moi en conta os intereses das grandes e pequenas empresas.

O sistema de Gobernanza de FSC caracterízase por ser un sistema colaborativo tricameral (medio ambiental, social e económica) no que todos os seus socios participan na toma de decisións en canto a desenvolvemento de estándares de aplicación para a certificación, procedementos e políticas. Exemplo diso é a creación por parte dun Comité de Estándares, integrado por dous membros de cada Cámara, do Estándar español vixente de xestión forestal para a certificación FSC mediante un proceso participativo e transparente, con equilibrio entre os intereses ambientais, sociais e económicos, para garantir unha norma fiable e adaptada á realidade forestal española, que entrou en vigor en 2020 e ten unha vixencia de cinco anos.

Certificación de Servizos do Ecosistema, un paso máis na conservación dos bosques

FSC está nun proceso de mellora continua, e impulsa novos eixos para lograr a conservación dos bosques no mundo. No ano 2019 FSC puxo en marcha a Certificación de Servizos do Ecosistema, un procedemento de demostración de impactos positivos da xestión forestal sobre a protección e conservación de cinco tipos de servizos forestais (conservación da biodiversidade, servizos das concas hidrográficas, secuestro e almacenamento de carbono, conservación do chan e servizos recreativos).

Este procedemento transparente, rigoroso e verificado por terceiras partes independentes supón non só dar maior alcance á xestión forestal responsable, senón ademais atraer investimento e apoio económico por parte de empresas comprometidas coa sustentabilidade que desexen integrar a conservación e protección dos ecosistemas nas súas estratexias RSE.

Neste sentido, FSC conecta xestores e propietarios forestais con empresas comprometidas, posibilitando a creación de alianzas estratéxicas de alto valor e impacto na sociedade.

Certificación de proxectos constructivos, garantía de procedencia sostible da madeira empregada na construción

Ademais da Certificación de Cadea de Custodia do produto madeira, FSC certifica proxectos construtivos, como o obtido polo Edificio público Impulso verde situado en Lugo, dentro do Barrio Multiecolóxico do LIFE Lugo + Biodinámico, cuxo certificado garante que toda a madeira empregada, tanto en estruturas como en encofrados, procede de fontes xestionadas segundo estritos estándares de sustentabilidade tanto ambientais como sociais.

A Certificación FSC de proxectos construtivos achega valor económico á propiedade e administración inmobiliarias.

Sello FSC corcho

Proxectos FSC España, cara unha selvicultura máis responsable

FSC España desenvolve, en colaboración con outras entidades, proxectos, actividades e programas que poñen en valor a xestión forestal responsable.

FSC é socio colaborador do Laboratorio Urbano en Bioeconomía Forestal de Conca (Urban Forest Innovation Lab – UFIL) que ten por obxectivo impulsar o desenvolvemento económico e rural de Cuenca, incentivar o reto demográfico; e poñer en valor os recursos forestais e as oportunidades empresariais que as superficies forestais e o seu aproveitamento proporcionan á economía española.

FSC é socio colaborador do proxecto LIFE Soria ForestAdapt, unha iniciativa aprobada pola Comisión Europea para a execución de programas LIFE de acción contra o cambio climático e ten por finalidade aumentar a resistencia dos bosques do sur de Europa ao cambio climático, incluíndo medidas de adaptación nos plans de xestión forestal públicos e privados.

Ademais, FSC España está involucrada en dous proxectos Life liderados pola Fundación Global Nature (Life Forest Adapt), e a Fundación Cesefor (Life Rebollares), e outro proxecto dentro do plan de desenvolvemento rural (Go Prorural) pola Fundación Copade. Estes proxectos perseguen achegar valor ao sector forestal na España despoblada.

FSC tamén promove programas de restauracións forestais, en múltiples e pequenas superficies, coa axuda do grupo Carrefour. Actividades que nos unen a todos no bosque pola participación, e por un obxectivo compartido de recuperar as nosas zonas rurais, que arderon polo lume.

FSC no mundo e en España

A xestión forestal FSC abarca na actualidade máis de 226 millóns de hectáreas dos terreos forestais produtivos do mundo, e conta coa participación de máis de 50.000 empresas e 200.000 pequenos produtores forestais.

Na Unión Europea (UE), máis do 25% dos bosques produtivos contan coa certificación FSC e os sistemas de contratación pública verde de diversos países benefícianse da presenza dunhas 15.000 empresas de produción e comercialización certificadas FSC.

En España FSC ten certificadas 435.000 hectáreas e máis de 45.000 unidades de xestión forestal. Hai ademais 1.385 certificados de cadea de custodia FSC (COC) que implican a máis de 2.000 empresas certificadas.

FSC é así mesmo o sistema preferido maioritariamente polo movemento ambiental global que, ao mesmo tempo, permite que non baixemos a garda sinalando debilidades e casos de abuso. A protección xurídica dos nosos logotipos, así como o procedemento de presentación de queixas, garanten un eficaz tratamento de todas as denuncias presentadas.

Coñece e recoñece as Etiquetas FSC

Cada etiqueta FSC ofrece información sobre a natureza e a orixe dos materiais utilizados para fabricar o produto acabado e etiquetaxe.

FSC 100%

Todos os materiais utilizados nos produtos que levan esta etiqueta proceden de bosques que foron auditados para confirmar que se xestionan de conformidade cos rigorosos estándares sociais e ambientais de FSC. De todas as etiquetas FSC, FSC 100% é a que contribúe de forma máis directa ao obxectivo de FSC: bosques para todos, para sempre, e por tanto, é o maior selo de distinción para os produtos certificados.

FSC RECICLADO

Verificouse que os produtos que levan esta etiqueta están feitos cun 100% de material reciclado (xa sexa materiais recuperados posconsumo ou preconsumo). O uso de produtos FSC Reciclaxe pode axudar a aliviar a presión da demanda sobre as fontes de material virxe, axudando así a protexer os bosques do mundo.

FSC MIXTO

Os produtos que levan esta etiqueta están feitos cunha mestura de materiais procedentes de bosques certificados por FSC, materiais reciclados e/ou madeira controlada FSC. Aínda que a madeira controlada non procede de bosques certificados por FSC, reduce o risco de que o material se obteña de fontes inaceptables, xa que debe cumprir cuns estándares específicos.

Máis información en www.es.fsc.org