O sector forestal está de parabéns.

É momento de satisfacción para quenes aprezamos a natureza porque bota a andar Conecta Savia, un novo instrumento que vai permitir trasladar á sociedade o coñecemento vinculado ao sector.

Todo ese saber que recollemos nestas páxinas servirá para impulsar a excelencia na innovación (I+D+i) e a transferencia tecnolóxica. Con todo, queremos ir máis alá; apostamos por fomentar a cooperación entre as empresas do sector e tamén con outros que poidan estar directamente relacionados. Ademais, esta publicación axudará a impulsar a formación e a mellorar o talento humano do ramo.

Todos os avances que fagamos por este camiño de seguro virán acompañados do recoñecemento sectorial para a biomasa, non só en Galicia, senón tamén fóra das nosas fronteiras. Deste xeito, estaremos aportando a nosa semente para lograr o Desenvolvemento Sustentable de Galicia.

Conecta Savia é resultado do traballo conxunto da asociación Bioeco2 e do Clúster da Bimoasa de Galicia. Ámbalas entidades somos conscientes da necesidade de crear sinerxías para dar resposta aos novos retos, entre eles, a loita contra o cambio climático, o despoboamento do rural ou o impulso das enerxías renovables. E para iso é necesario unificar esforzos e dotarnos de ferramentas que nos permitan actuar no eido forestal.

No escenario que nos toca vivir o impulso dunha economía máis respetuosa co medio ambiente deixou de ser unha opción, é unha obriga. Neste sentido, defendemos que se leve adiante o aproveitamento sostible dos bosques, é a base para a transición cara unha bioeconomía circular, é dicir, para lograr un modelo económico baseado na natureza. Cómpre tamén diversificar o sector enerxético galego e, neste senso, asegurar un adecuado aproveitamento do potencial que ten a biomasa e todas as súas actividades. E por suposto, outra das claves é crear colaboracións cos axentes públicos e privados para conseguir a modernización do sector e aproveitar as oportunidades económicas que nos ofrece. Non podemos esquecer que a nosa meta tamén é fomentar iniciativas de investigación, que posibiliten o desenvolvemento da innovación en todas as fases da cadea de valor do sector da biomasa.

Para lograr todo isto é imprescindible que os profesionais do sector forestal formen parte activa do proceso, só así acadaremos un futuro verdadeiramente sostible, tanto para o medio rural como para os propietarios forestais.

 

Os profesionais do sector dignificades a profesión, xerades emprego… en definitiva, sodes a savia necesaria para facerlle fronte ao reto que temos por diante. Contamos contigo para logralo. E, dende xa mesmo, contamos esta nova ferramenta que bota a andar, Conecta Savia. Convidámoste a formar parte. Benvid@s!